Prosedur Berperkara

   1                       1                      kasasi               pk

  TINGKAT PERTAMA                      BANDING                                    KASASI                     PENINJAUAN KEMBALI

hukum acara                                kitab undang-undang hukum                            via bank

HUKUM ACARA (H.I.R)                  KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM                PEMBAYARAN VIA BANK

                 Pengembalian sisa panjar                                       2019                          eksekusi  

PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA         PROSEDUR GUGATAN SEDERHANA              EKSEKUSI      

  

 tahapan proses perkara

  TAHAPAN PERKARA